Noun Acritochromacy Definition and Examples


Noun:

Acritochromacy

Definition:

(n.) Color blindness; achromatopsy.


Similar Nouns to Acritochromacy


Learn More about Acritochromacy

List of Nouns that Start with A-Z


List of Nouns that End with A-Z


List of Nouns by Length

3 letters4 letters5 letters6 letters7 letters8 letters9 letters10 letters11 letters12 letters